Runt hörn

Det var han och jag ett tag, en sommar, en vinter, nej, det var flera, kanske två, tre. Men inte fyra. Eller, jo. Det blev fler, vi lämnade aldrig varandra, int...